Marka Değerleme

Marka Değerleme

Marka değerleme; firmaların sahip oldukları marka adı altında tüketiciye sundukları ürünler ile birlikte marka üzerinden elde ettikleri gelir açısından, markanın finansal değerini ifade eden mali değerdir.

Marka Değerlemenin Sağladığı Avantajlar

Marka değerlemesi gerçekleştirilmiş markalara sahip olan firmalar; bu markalar ile 6750 sayılı Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni kanunu kapsamında kredi kefaleti gösterilme şartı ile birlikte kredi almaya hak kazanmaktadır.

Marka değerlemesinde belirlenmiş marka değeri, muhasebe standartlarında bilançonun aktifine kaydedilmeye uygun hale gelir. Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu çerçevesinde bilançonun dip notlar bölümünde açıklama olarak yer alabilir. Güçlü bir bilançonun firmanın kredi yönünden güvenilirlik kazanmasını sağladığı daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Fikir Küpü’nün alanında uzman ekibi marka değerlemesi işlemini piyasa, maliyet ve gelir temeli çerçevesinde gerçekleştirir.

marka değerleme

Marka Değerleme Analizinin Önemi

Marka değerlemesi, firmanın rekabet sektörü içinde sahip olduğu değer hakkında bilgi sahibi olması açısından oldukça önemlidir. Firmanın gelişimine olumlu katkı sağlayacak ortaklık, yatırımcılar tarafından rağbet görme ve finansal destek sağlama gibi konularda büyük yarar sağlar. Marka değerleme ile belirlenen finansal bilgilere hakim olmak; firmaların mali alanda gerekli önlemleri alarak olası kriz durumlarında hasar almasının önüne geçer. Piyasa rekabetinin yönetilmesi konusunda yol göstericidir. Uygun fiyatlama kriterlerinin belirlenmesini sağlar. Firmaların yönetim konusundaki analizini şeffaf bir şekilde ortaya koyar.

Gelir Temeli Yönetimi

İskonto işlemi gerçekleştirilmiş gelir akışı hesaplanarak belirlenen mali değer varlık kaynağına dahil edilir. Fikir Küpü’nün değerleme uzmanları marka değerleme işlemini firmanın mali varlığı üzerinden hedeflediği gelir artışını, sektörün durumunu, firmanın sektördeki durumunu baz alarak piyasa tahminleri ile olan ilişkisini göz önünde bulundurarak gerçekleştirir.

Piyasa Yaklaşımı Yönetimi

Piyasa yaklaşımı, firmanın sahip olduğu marka ile piyasadaki diğer markaların fiyat bilgilerini karşılaştırarak şeffaf ve güvenilir bir şekilde analiz eder. Bu yöntemde yalnızca fiyat bilgilendirmesi değil telif hakkı ve ek karlılık oranı da analiz edilir ve ayrıntılı bir şekilde raporlanır.

Maliyet Yaklaşımı Yönetimi

Maliyet yaklaşımı yöntemi gelir artışı sağlama hedefine yönelik çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak olan maliyeti hesaplamayı amaçlar. Fikir Küpü ekibi bu yöntemi uygularken tarihi maliyet ve yerine koyma maliyeti üzerinden değerlendirme yapmaktadır.

Marka değerleme süreci nasıl ilerliyor?
Marka değerleme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Amaç ve hedeflerin belirlenmesi: Marka değerleme sürecinin amacı ve hedefleri belirlenir. Örneğin, marka değerinin belirlenmesi için bir satın alma veya satışın planlanması gibi.

Veri toplama: Marka değerleme sürecine uygun veriler toplanır. Bu veriler, marka hakkında bilgi içeren finansal veriler, pazar verileri, müşteri verileri ve rakiplerle ilgili veriler gibi olabilir.

Marka değerleme yöntemlerinin seçimi: Marka değerleme sürecinde kullanılacak yöntemler belirlenir. Örneğin, marka değerinin nakit akışı yöntemiyle ölçülmesi gibi.

Değerleme: Marka değerleme yöntemlerine göre marka değerinin hesaplanması ve belirlenmesi.

Raporlama ve öneriler: Marka değerleme sürecinin sonucu raporlanır ve öneriler sunulur. Örneğin, marka değerinin arttırılması için öneriler sunulabilir.

Bu adımlar, marka değerleme sürecinin genel yapısını oluşturur. Bu süreç, marka değerinin doğru bir şekilde belirlenmesi için önemlidir ve marka yönetiminde kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Fikir Küpü olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Hemen iletişim kanallarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çağrı Merkezi & WhatsApp